1
Điện thoại: 0334562279
Người đại diện: MANO ATSUSHI HAMADA HIROSHI
Mã số thuế: 0108641023
Ngành nghề chính: Lập trình máy vi tính
Ngày cấp: 11/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MRS SYSTEM

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Lập trình máy vi tính
  • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính