1
Tỉnh thành : LONG AN
Điện thoại: 0795979597
Người đại diện: PHẠM MINH HIỂN
Mã số thuế: 1101945955
Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
CÔNG TY TNHH MTV ANH HƯNG LAND

Danh mục ngành nghề:

  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê