1
Tỉnh thành : VĨNH LONG
Điện thoại: 0888303138
Người đại diện: Nguyễn Anh Tài
Mã số thuế: 1501136557
Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH MTV ANH NGỮ THIÊN KIM

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu