1
Người đại diện: TRƯƠNG QUANG THÁI
Mã số thuế: 0801285445
Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Ngày cấp: 17/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MTV BẮC HƯNG HẢI

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Chăn nuôi trâu, bò
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
 • Giáo dục nghề nghiệp
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người tàn tật không có khả năng tự chăm sóc
 • Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Phá dỡ
 • Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
 • Xây dựng công trình công ích khác
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Xây dựng nhà để ở
 • Xây dựng nhà không để ở