1
Tỉnh thành : QUẢNG NAM
Điện thoại: 0913492222
Người đại diện: Nguyễn Quốc Nguyên
Mã số thuế: 4001252374
Ngành nghề chính: Khai thác gỗ
CÔNG TY TNHH MTV BẢO NAM QUẢNG NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
  • Khai thác gỗ
  • Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
  • Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
  • Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
  • Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ
  • Trồng rừng và chăm sóc rừng