1
Tỉnh thành : QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0523677678
Người đại diện: Nguyễn Châu Á
Mã số thuế: 3101059887
Ngành nghề chính: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH MTV CHUA ME ĐẤT

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động trung gian tiền tệ khác
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại