1
Điện thoại: 0375717676
Người đại diện: Võ Thanh Bình
Mã số thuế: 3901304827
Ngành nghề chính: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Ngày cấp: 08/10/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ B.TEC

Danh mục ngành nghề:

  • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại