43
Ngành nghề : CÔNG TY CƠ KHÍ / KHUÔN MẪU
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0906701870;0903735584
Email: binhquan61@gmail.com
Website: www.cokhithanhbinh.net
Công Ty TNHH MTV Cơ Khí Dịch Vụ Chế Tạo Máy Thanh Bình

Công Ty TNHH MTV Cơ Khí Dịch Vụ Chế Tạo Máy Thanh Bình Chuyên gia công chế tạo và sửa chữa chi tiết máy công nghiệp, khuôn mẫu, khuôn dập, mộc mẫu, tiện phay CNC.

Khuôn Dập (Dập Nóng, Lạnh, Vuốt, Liên Hoàn)

Khuôn Mẫu

Cơ Khí – Gia Công và Chế Tạo

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI