2
Tỉnh thành : NINH THUẬN
Người đại diện: Nguyễn Lê Ngọc Hà
Mã số thuế: 4500639031
Ngành nghề chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Ngày cấp: 15/04/2020
CÔNG TY TNHH MTV CUNG ỨNG VẬT TƯ ĐIỆN NGỌC HÀ

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
  • Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet