1
Điện thoại: 0934858627
Người đại diện: MAI NHƯ UYÊN NHÃ
Mã số thuế: 3301648336
Ngành nghề chính: Vận tải hành khách đường bộ khác
Ngày cấp: 06/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MTV DAEGU

Danh mục ngành nghề:

  • Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…)
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Vận tải hành khách đường bộ khác