1
Tỉnh thành : ĐÀ NẴNG
Điện thoại: 0939694363
Người đại diện: NGUYỄN THỊ XUÂN THẢO
Mã số thuế: 0401941413
Ngành nghề chính: Dịch vụ phục vụ đồ uống
CÔNG TY TNHH MTV DAILY 9 COFFEE

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ phục vụ đồ uống
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất