1
Điện thoại: 0939932969
Người đại diện: NGUYỄN THỊ KIM THOA
Mã số thuế: 2200778270
Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Ngày cấp: 15/06/2020
CÔNG TY TNHH MTV DẦU KHÍ TUẤN PHÁT

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ uống
  • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  • Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng