1
Tỉnh thành : LONG AN
Điện thoại: 0913876938
Người đại diện: NGUYỄN VŨ NGỌC LAN
Mã số thuế: 1101917027
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 10/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CẦM ĐỒ HOÀN KIM PHÁT

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu