1
Người đại diện: TRẦN QUÝ PHỤNG
Mã số thuế: 0315600113
Ngành nghề chính: Hoạt động bảo vệ cá nhân
Ngày cấp: 01/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ PHỤNG LONG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động bảo vệ cá nhân
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ