1
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHÚC ĐẠT
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

4652 : Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

Ngành nghề kinh doanh:

– 4652: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI