1
Điện thoại: 0984036412
Người đại diện: ĐINH THỊ VIÊN
Mã số thuế: 4900839645
Ngành nghề chính: Trồng rừng và chăm sóc rừng
CÔNG TY TNHH MTV ĐINH THỊ VIÊN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán buôn tổng hợp
  • Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
  • Hoạt động dịch vụ trồng trọt
  • Trồng rừng và chăm sóc rừng
  • Xử lý hạt giống để nhân giống