1
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Người đại diện: Đặng Bảo Duy
Mã số thuế: 3702865747
Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Ngày cấp: 06/04/2020
CÔNG TY TNHH MTV ĐÔNG TÂN HIỆP

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan