1
Tỉnh thành : VĨNH LONG
Điện thoại: 0939919071
Người đại diện: Nguyễn Thanh Liêm
Mã số thuế: 1501112771
Ngành nghề chính: Đóng tàu và cấu kiện nổi
Ngày cấp: 08/04/2020
CÔNG TY TNHH MTV ĐÓNG TÀU THIÊN ÂN VĨNH LONG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Chuẩn bị mặt bằng
  • Đóng tàu và cấu kiện nổi
  • Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa