1
Điện thoại: 0399111666
Người đại diện: NGUYỄN PHI TUẤN
Mã số thuế: 4900848671
Ngành nghề chính: Trồng cây hàng năm khác
Ngày cấp: 16/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC LIỆU XANH LẠNG SƠN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
  • Khai thác gỗ
  • Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
  • Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
  • Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
  • Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ
  • Trồng cây gia vị, cây dược liệu
  • Trồng cây hàng năm khác
  • Trồng rừng và chăm sóc rừng