1
Người đại diện: HOÀNG MẠNH CƯỜNG
Mã số thuế: 0202035767
Ngành nghề chính: Cung ứng lao động tạm thời
Ngày cấp: 15/07/2020
CÔNG TY TNHH MTV GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀNG CƯỜNG

Danh mục ngành nghề:

 • Cung ứng lao động tạm thời
 • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
 • Đào tạo cao đẳng
 • Đào tạo đại học và sau đại học
 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
 • Giáo dục mẫu giáo
 • Giáo dục nghề nghiệp
 • Giáo dục thể thao và giải trí
 • Giáo dục tiểu học
 • Giáo dục trung học cơ sở
 • Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
 • Giáo dục trung học phổ thông
 • Giáo dục văn hoá nghệ thuật