1
Tỉnh thành : QUẢNG NAM
Điện thoại: 0938836333
Người đại diện: TRẦN TRUNG TÍN
Mã số thuế: 4001251892
Ngành nghề chính: Sản xuất giày dép
CÔNG TY TNHH MTV GIÀY PHƯỚC AN

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
 • In ấn
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Sản xuất giày dép
 • Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
 • Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm