1
Điện thoại: 0906010318
Người đại diện: NGUYỄN MINH HIẾU
Mã số thuế: 3702761233
Ngành nghề chính: Vận tải hành khách đường bộ khác
Ngày cấp: 12/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MTV HIẾU LIÊM

Danh mục ngành nghề:

  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh
  • Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác
  • Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành
  • Vận tải hành khách đường bộ khác
  • Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)