1
Tỉnh thành : ĐÀ NẴNG
Điện thoại: 0775507701
Người đại diện: HUỲNH TRƯƠNG TRÂN CHÂU
Mã số thuế: 0401956995
Ngành nghề chính: Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG VĨNH KHOA

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
  • Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh