1
Người đại diện: Nguyễn Hữu Bình
Mã số thuế: 2802842413
CÔNG TY TNHH MTV HỮU BÌNH

Danh mục ngành nghề:

  • Sản xuất bột giấy, giấy và bìa
  • Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ
  • Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
  • Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện