1
Điện thoại: 0986717888
Người đại diện: Trịnh Minh Tuấn
Mã số thuế: 3002199869
Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 08/10/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH MTV KHÁNH KHÔI

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu