1
Tỉnh thành : VĨNH LONG
Điện thoại: 0342685559
Người đại diện: NGUYỄN THỊ KIỀU
Mã số thuế: 1501096262
Ngành nghề chính: Đại lý, môi giới, đấu giá
CÔNG TY TNHH MTV KHÁNH NGUYÊN PHƯƠNG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  • Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Đại lý, môi giới, đấu giá