1
Tỉnh thành : QUẢNG NAM
Điện thoại: 0905762267
Người đại diện: HỒ VĂN BỀN
Mã số thuế: 4001164505
Ngành nghề chính: Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP QUẢNG NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
  • Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
  • Khai thác gỗ
  • Sản xuất đồ gỗ xây dựng
  • Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
  • Trồng cây lâu năm khác
  • Trồng rừng và chăm sóc rừng