1
Người đại diện: Trần Quang Tuyến
Mã số thuế: 5000870210
Ngành nghề chính: Trồng rừng và chăm sóc rừng
Ngày cấp: 05/11/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MTV LÀNG CHANH

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống
  • Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
  • Trồng rừng và chăm sóc rừng