1
Tỉnh thành : ĐÀ NẴNG
Điện thoại: 0909719241
Người đại diện: NGUYỄN XUÂN CHINH
Mã số thuế: 0401956071
Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Ngày cấp: 20/02/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MTV LÊ KIỀU CHINH

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh