1
Người đại diện: BÙI THANH TUYỀN
Mã số thuế: 0401972845
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Ngày cấp: 24/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MTV LUCKY HĐ VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống
  • Đại lý du lịch
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động