1
Tỉnh thành : CÀ MAU
Điện thoại: 0916116044
Người đại diện: Lê Hoàng Nhớ
Mã số thuế: 2001307439
Ngành nghề chính: Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Ngày cấp: 01/02/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Công Ty TNHH Mtv Massage Trần Thống Cà Mau

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)