1
Điện thoại: 0909195519
Người đại diện: LÊ QUANG LUẬN
Mã số thuế: 0315547928
Ngành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Ngày cấp: 07/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MTV MẮT KÍNH VƯƠNG THỊNH

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình