1
Tỉnh thành : AN GIANG
Điện thoại: 02963605999-0896
Người đại diện: TRẦN THỊ DIỄM LAN
Mã số thuế: 1602104600
Ngành nghề chính: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Ngày cấp: 03/07/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MTV MT VÌ TƯƠNG LAI

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Quảng cáo