1
Tỉnh thành : ĐÀ NẴNG
Điện thoại: 0911464444
Người đại diện: HỒ KIM NGÂN
Mã số thuế: 0401966295
Ngành nghề chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày cấp: 01/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MTV NGÂN HOMELAND

Danh mục ngành nghề:

  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất