1
Tỉnh thành : CÀ MAU
Điện thoại: 0911225555
Người đại diện: NGUYỄN QUANG GIANG
Mã số thuế: 2001308866
Ngành nghề chính: Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Ngày cấp: 06/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MTV NT CÀ MAU

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
 • Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
 • Bán mô tô, xe máy
 • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
 • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
 • Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
 • Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
 • Cho thuê xe có động cơ
 • Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động quản lý quỹ
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Quản lý thị trường tài chính