1
Người đại diện: PHẠM NHƯ Ý
Mã số thuế: 2802655734
Ngành nghề chính: Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Ngày cấp: 08/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐẠI GIÁC

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
  • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
  • Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
  • Đại lý du lịch
  • Điều hành tua du lịch