1
Điện thoại: 0944769168
Người đại diện: NGUYỄN THỊ LAM TUYỀN
Mã số thuế: 6001659893
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Ngày cấp: 10/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MTV PHÚ THUẬN

Danh mục ngành nghề:

  • Cho thuê xe có động cơ
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Vận tải hành khách đường bộ khác