1
Người đại diện: NGUYỄN QUANG TÙNG
Mã số thuế: 0315663089
Ngành nghề chính: Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Ngày cấp: 07/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MTV PHÚC THỊNH SÀI GÒN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm