1
Tỉnh thành : ĐẮK NÔNG
Điện thoại: 0931641819
Người đại diện: Trần Đình ân
Mã số thuế: 6400418882
Ngành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 08/04/2020
CÔNG TY TNHH MTV QUỐC AN ĐẮK NÔNG

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ phục vụ đồ uống
  • Hoạt động của các cơ sở thể thao
  • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu