1
Người đại diện: THORSTEN SAUER
Mã số thuế: 0316331209
Ngành nghề chính: Sản xuất các cấu kiện kim loại
Ngày cấp: 15/06/2020
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT BILLION SEPOTEC

Danh mục ngành nghề:

  • Sản xuất các cấu kiện kim loại
  • Sản xuất máy chuyên dụng khác
  • Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển