1
Điện thoại: 0866018959
Người đại diện: Phan Thị Hoài ân
Mã số thuế: 0402063176
Ngành nghề chính: Hoạt động tư vấn quản lý
Ngày cấp: 08/10/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MTV SPACEA

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ ăn uống khác
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Quảng cáo
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại