1
Tỉnh thành : NINH BÌNH
Điện thoại: 02293863647
Người đại diện: ĐẶNG THANH DOÃN
Mã số thuế: 2700881766
Ngành nghề chính: Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
CÔNG TY TNHH MTV TÂN VÂN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
  • Khai thác thuỷ sản nội địa
  • Nuôi trồng thuỷ sản biển
  • Nuôi trồng thuỷ sản nội địa