1
Điện thoại: 0918062463
Người đại diện: Nguyễn Văn Hùng
Mã số thuế: 2200754801
Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Công Ty TNHH Mtv Thanh Hùng

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
 • Cho thuê xe có động cơ
 • Hoạt động trung gian tiền tệ khác
 • Thu gom rác thải không độc hại
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)