1
Người đại diện: Phạm Nhật Trường
Mã số thuế: 0316369058
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 07/07/2020
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Công Ty TNHH Mtv Thương Mại – Dịch Vụ Namceramics

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Sản xuất sản phẩm chịu lửa
 • Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
 • Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
 • Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ