1
Điện thoại: 0915073349
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THẪM
Mã số thuế: 2200761485
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
Ngày cấp: 25/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MTV THỦY SẢN THÀNH ĐẠT

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn thực phẩm
  • Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản