1
Người đại diện: NGUYỄN THANH TOẢN
Mã số thuế: 2001310424
Ngành nghề chính: Giáo dục nghề nghiệp
Ngày cấp: 02/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MTV TM – DV – GD PHƯƠNG TÍN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
  • Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Dịch vụ liên quan đến in
  • Giáo dục nghề nghiệp
  • Sao chép bản ghi các loại