1
Tỉnh thành : Thành phố Tân An / LONG AN
Điện thoại: 0918894201
Người đại diện: Lê Phan Uyên
Mã số thuế: 1101946500
Ngành nghề chính: Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH MTV TM-DV QUÝ TIẾN TIẾN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bốc xếp hàng hóa
  • Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ