1
Người đại diện: Lê Ngọc Hiền
Mã số thuế: 0316372244
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
Ngày cấp: 07/07/2020
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MTV TM – DV THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG QUYỀN HIỀN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán buôn tổng hợp