2
CÔNG TY TNHH MTV TM KINH DOANH TÂN VIỆT NHẬT
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

4662 : Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Ngành nghề kinh doanh:

– 3312: Sửa chữa máy móc, thiết bị
– 4101: Xây dựng nhà để ở
– 4211: Xây dựng công trình đường sắt
– 4212: Xây dựng công trình đường bộ
– 4299: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
– 4311: Phá dỡ
– 4312: Chuẩn bị mặt bằng
– 4321: Lắp đặt hệ thống điện
– 4329: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
– 4330: Hoàn thiện công trình xây dựng
– 4390: Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
– 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
+ (trừ đấu giá tài sản)
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
– 4662: Bán buôn kim loại và quặng kim loại
+ (trừ mua bán vàng miếng)
– 4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
– 4752: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4933: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
+ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
– 5610: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI