1
Tỉnh thành : ĐẮK NÔNG
Điện thoại: 0949822048
Người đại diện: Mai Văn Tiến
Mã số thuế: 6400419276
Ngành nghề chính: Quảng cáo
CÔNG TY TNHH MTV TMDV & QUẢNG CÁO TIẾN DŨNG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
  • Hoạt động dịch vụ trồng trọt
  • In ấn
  • Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
  • Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
  • Quảng cáo